Una tireta no cura la ferida (reforma del finançament local, ja!)

Estem en uns moments difícils, no cal que ho tornem a repetir, i totes les administracions sense excepció estem aplicant mesures per afrontar la situació, amb diferents filosofies però amb el mateix objectiu. En aquest context la ciutadania, que és la més pateix, truca a la porta de qui té més a prop, que és l’administració local. Malgrat s’estan prenent algunes mesures temporals, com les anunciades divendres pel Ministre d’Economia, no s’afronta de forma estructural el problema del finançament dels Ajuntaments i, en paral·lel, s’incrementen les dificultats pels impagaments de competències compartides per part, en el cas de Catalunya, de la Generalitat. Així ho denunciava divendres Manel Bustos, secretari de política municipal del PSC, posant de manifest que el problema no és només el deute, que és gran (a Tarragona d’uns 14 ME, el 12 per cent del nostre pressupost ordinari), sinó el fet que no hi ha cap pla per solucionar el problema. No sabem que passarà.

En aquest context afrontem dilluns vinent l’aprovació dels pressupostos municipals de Tarragona, una eina fonamental per afrontar amb garanties l’any que comença i que preveuen un fort ajust a nivell intern. L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros ho ha explicat molt bé aquests dies, presentem un pressupost auster, basat en la realitat de la nostra situació econòmica i en les nostres possibilitats, en el qual es redueix la despesa i el deute municipal, però per damunt de tot es garanteixen els serveis als ciutadans, doncs les prioritats del govern municipal són l’atenció social, els serveis públics i l’ocupació.

El Govern de Tarragona, amb Josep Fèlix Ballesteros al capdavant, està governant des del primer dia, amb direcció ferma i posant els interessos de Tarragona per damunt de tot. Han estat uns pressupostos el.laborats amb vocació de generar consens i unitat. De moment, el PP ja ha anunciat que s’abstindrà, i ICV està valorant també fer-ho, tot i que encara no ha marcat la seva postura definitiva. Manca a dia d’avui el posicionament de CiU.

A ningú se l’escapa que el Govern de Tarragona, del PSC, es troba amb una majoria relativa i per tant cal que la resta de forces

Per Begoña Floria

Periodista, socialista y actualmente concejal en Tarragona. Me apasiona todo lo que tiene que ver con comunicación, sociedad en red y nuevos liderazgos sociales