>Realisme davant una crisi incerta

>ARTICLE PUBLICAT AL DIGITAL TOT TARRAGONA

Els ajuntaments som l’administració més propera al ciutadà i per tant els que rebem cada dia els imputs més directes de la greu situació que pateixen cada cop més famílies degut a la crisi econòmica. Vivim temps incerts, on l’esforç de la gestió pública ha de ser cada cop més gran com diu l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Per aquest motiu, el Govern Municipal de Tarragona ho té molt clar i ha posat en marxa ja fa mesos tot un seguit de mesures per mitigar la situació. Dos exemples al respecte, per una banda l’increment de pressupost en polítiques actives d’ocupació, cal recordar que en només 4 mesos haurem contractat a 139 persones en situació d’atur amb programes d’aquest tipus. Per una altra l’eficàcia de mesures com la tarja de transport escolar gratuït, que si bé té molts avantatges positius en mobilitat i en fer una ciutat mediambientalment més sostenible, hem de recordar que també ha suposat un estalvi de gairebé 30.000 euros a les famílies en tres mesos. No hi ha fórmules màgiques, però tenim clar que tot suma.

Alguns, des de posicions còmodes, critiquen que l’esforç no és suficient , i presenten bateries de propostes que retornen fins i tot a posicions ultraconservadores com baixar els impostos a tothom i de forma indiscriminada oblidant que la solidaritat també significa que tots col·laborem en ajudar els que pitjor ho passen (si hi ha gent sense recursos, pugen els conflictes socials i la inseguretat i això ens afecta a tots). I també obliden esmentar que l’Ajuntament de Tarragona arrossega deutes com el milió d’euros anual que costa la mala gestió del pàrquing de Jaume I, diners que serien molt útils en aquests moments per poder invertir-los en necessitats ciutadanes.

Quan hi ha problemes econòmics, és fàcil generar arguments demagògics perquè és una qüestió que afecta molt directament la ciutadania. És aquí on entra la responsabilitat política de contextualitzar correctament el que està passant, buscar solucions realistes amb compromisos que es puguin complir i deixar a banda brindis al sol que quan s’han de materialitzar són solucions impossibles i generen frustració.

El Govern liderat per l’alcalde Ballesteros ha pres mesures i encara en prendrà més, està treballant de la ma dels agents socials i econòmics de la ciutat, reflexionant sobre vies de treball i sumant esforços, i treballa a fons en qüestions com la formació, la seguretat i els serveis socials. Ens falten mans i recursos, això és evident. Per aquest motiu, la política i la gestió municipal són més importants que mai. La situació és molt complexa i, com diu Obama aquests dies, no hi ha diagnòstic. És per això que les posicions realistes són més importants que mai i és aquí on els socialistes hem situat la nostra línea de treball.

Begoña Floria Eseberri
Portaveu del Grup Municipal Socialista

Per Begoña Floria

Periodista, socialista y actualmente concejal en Tarragona. Me apasiona todo lo que tiene que ver con comunicación, sociedad en red y nuevos liderazgos sociales