>Posant pau entre veïns….que no es poc!

>

Hi ha moments, a la vida municipal, que resultan especialment gratificants quan veus que els projectes que posses en marxa realment funcionen i fan un servei a la ciutadania, que és en definitiva l’objectiu dels qui assumim la responsabilitat del Govern municipal. Per això crec d’especial el primer balanç de la Unitat de Mediació i Resolució de conflictes de la Guardia Urbana de Tarragona, que ha atés 110 casos en el primer mes i mig de funcionament. Són moltes les ciutats, com Reus o Hospitalet de Llobregat, que ja tenen aquest servei des de fa anys. A Tarragona, acabem de començar ara, l’actual Govern és més sensible als temes socials i per això ha impulsat projects d’aquest tipus que ara comencen a veure la llum i per tant s’està recuperant el temps perdut.
La majoria de conflictes atesos han estat per problemes relacionats amb sorolls entre veïns, molèsties per gossos o per conflictes a la via pública, sobre tot durant la nit, qüestions en les quals l’Ajuntament com a tal no pot intervenir perquè relament no es vulnera cap aspecte relacionat amb la normativa municipal estrictament parlant, però que igualment generen molt de malestar entre els ciutadans i ciutadanes. És per això que el servei és important, evidencia el canvi de model que s’està duent a terme a la Guàrdia Urbana de Tarragona, perquè sigui més moderna, més pròxima i amb estructures que puguin oferir els serveis que demanda la ciutadania del segle XXI.

En aquest sentit, la mediació és un dels aspectes importants que fins ara no existia a la nostra ciutat. El cap de la Guàrdia Urbana, Rafel Comes, va assegurar ahir que, segons les seves previsions, en un any es reduiran a la meitat aquest tipus de conflictes.

Per Begoña Floria

Periodista, socialista y actualmente concejal en Tarragona. Me apasiona todo lo que tiene que ver con comunicación, sociedad en red y nuevos liderazgos sociales

2 thoughts on “>Posant pau entre veïns….que no es poc!

  1. enricpp says:

    >Hola es una buena sugerencia lo de la mediacion, soy Mediador, ademas hay un problema de educacion, de cultura, tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos con un poco de cabeza, otra sujerencia pon en marcha los talleres de la cultura de la Paz, resolucion de conflictos, es muy interesante empezar por la escuela empezando a ser mediadores a los niños. un saludo

  2. Anonymous says:

    >Enhorabona Bego, aquesta faceta del que tradicionalment s’enquadra en l’activitat de policia administrativa és una de les més positives que ofereixen els governs de progrés com el vostre i són de les que més ajuden a la ciutadania. Gràcies per les polítiques socials que apliqueu!

    Montse C.

Comments are closed.