>Posant pau entre veïns….que no es poc!

>

Hi ha moments, a la vida municipal, que resultan especialment gratificants quan veus que els projectes que posses en marxa realment funcionen i fan un servei a la ciutadania, que és en definitiva l’objectiu dels qui assumim la responsabilitat del Govern municipal. Per això crec d’especial el primer balanç de la Unitat de Mediació i Resolució de conflictes de la Guardia Urbana de Tarragona, que ha atés 110 casos en el primer mes i mig de funcionament. Són moltes les ciutats, com Reus o Hospitalet de Llobregat, que ja tenen aquest servei des de fa anys. A Tarragona, acabem de començar ara, l’actual Govern és més sensible als temes socials i per això ha impulsat projects d’aquest tipus que ara comencen a veure la llum i per tant s’està recuperant el temps perdut.
La majoria de conflictes atesos han estat per problemes relacionats amb sorolls entre veïns, molèsties per gossos o per conflictes a la via pública, sobre tot durant la nit, qüestions en les quals l’Ajuntament com a tal no pot intervenir perquè relament no es vulnera cap aspecte relacionat amb la normativa municipal estrictament parlant, però que igualment generen molt de malestar entre els ciutadans i ciutadanes. És per això que el servei és important, evidencia el canvi de model que s’està duent a terme a la Guàrdia Urbana de Tarragona, perquè sigui més moderna, més pròxima i amb estructures que puguin oferir els serveis que demanda la ciutadania del segle XXI.

En aquest sentit, la mediació és un dels aspectes importants que fins ara no existia a la nostra ciutat. El cap de la Guàrdia Urbana, Rafel Comes, va assegurar ahir que, segons les seves previsions, en un any es reduiran a la meitat aquest tipus de conflictes.

Per Begoña Floria

Periodista, socialista y actualmente concejal en Tarragona. Me apasiona todo lo que tiene que ver con comunicación, sociedad en red y nuevos liderazgos sociales