>Federalisme Catalunya endins

>Intervenció Xavier Sabaté

S’ha acabat la segona jornada del 11è Congrés el PSC amb una reunió de la delegació de la Federació de Tarragona, on el cap de delegació i primer secretari, Xavier Sabaté, ha fet un balanç positiu del treball en les comissions. Una de les qüestions que ha destacat és que el fet que els objectius que ens havíem fixat com a Delegació, entre ells el concepte de Federalisme Catalunya endins, per plantejar com un dels reptes de nostre partit una major descentralització territorial, per guanyar en eficàcia i eficiencia a l’hora d’impulsar el programa socialista.

La reunió de delegats ha estat, a més, una clara manifestació de la unitat d’acció que existeix actualment a la nostra federació i del treball en xarxa que s’stà duent a terme.

Per Begoña Floria

Periodista, socialista y actualmente concejal en Tarragona. Me apasiona todo lo que tiene que ver con comunicación, sociedad en red y nuevos liderazgos sociales