Estudi sobre la qualitat de l’aire, inequívocament SI. Que ho paguem els tarragonins i tarragonines, NO

Els tarragonins i tarragonines tenim dret a saber què estem respirant. Totalment d’acord. Però…. jo pregunto… Hem de ser nosaltres els que paguem els estudis que s’han de fer??? La meva resposta és clara, des del meu punt de vista radicalment NO.

M’explico, fa deu dies que els grups municipals de ERC i la CUP ens van convocar en nom de la plataforma Cel Net per tal de mirar de consensuar una moció per fer un estudi per conèixer la qualitat de l’aire que respirem els tarragonins i tarragonines. A priori, com a portaveu del Grup Municipal Socialista vaig comentar que estàvem totalment d’acord tot i que creia que calia tenir en compte alguns elements per vetllar pels interessos de la ciutadania de Tarragona.

Abans de detallar el nostre posicionament he de dir, que mai la plataforma Cel Net s’ha posat en contacte amb el Govern de l’Ajuntament per parlar d’aquest tema i conèixer que s’està fent. Respecto que utilitzin la CUP per poder plantejar les seves reivindicacions tot i que aprofito per convidar-los a que es posin en contacte amb nosaltres per tal de poder comentar la inquietud sobre què respirem, que és compartida.

De fet aquest mateix matí he informat els grups que han signat la moció (CUP, ERC, ICV, CiU i Ciutadans) que coincidim plenament en que cal avaluar molt millor la qualitat de l’aire i que l’Ajuntament ha de participar de forma activa per tal que es prenguin les mesures oportunes per exigir que desapareguin aquells focus contaminants que generin emissions perjudicials per la salut de les persones, en el cas que es determini que això és així.

De fet, d’ençà que ens van informar de la petició de “Cel Net”  hem estat oberts a treballar des del consens per poder fer una presentació conjunta de la moció cosa que hagués estat desitjable. I fins i tot havíem renunciat a aspectes que a nosaltres ens semblen fonamentals, com explicitar en la moció el paper important que ha de jugar la nostra universitat la URV a l’hora de dur a terme estudis i seguiment de les investigacions

Tot i això lamentem que no hi hagi hagut marge per un acord unitari, i he de dir que hem trobat a faltar major flexibilitat per les parts proposants. El que ha generat aquesta impossibilitat d’acord per la presentació conjunta és no s’hagin incorporat dos aspectes que al Grup Municipal Socialista li semblen fonamentals:

  • Malgrat acceptar que es pugui decidir apuntar directament a la indústria química de forma principal, és important no obviar que cal garantir en qualsevol estudi i investigació tots els elements contaminants que puguin incidir en la salut de les persones i en l’aire que respiren. Per tant, entenem que l’estudi ha de ser integral, contemplant també qualsevol altre focus d’afectació, el trànsit seria el més important però també hi ha d’altres.
  • Des del Grup Municipal Socialista no podem acceptar de partida i sense reclamar a qui pertoca que el “pagador” sigui l’Ajuntament de Tali toca, i no els tarragonins i tarragonines. Si l’Ajuntament ha d’assumir tot el que els altres no volen fer llavors no quedarà pressupost per fer el que realment ens pertoca com a administració local, que és moltíssim!rragona quan la responsabilitat és de la Generalitat i de les empreses i/o agents contaminants. El finançament local és prou precari com per no defensar els interessos dels nostres ciutadans i ciutadanes i exigir que pagui qui té la responabilitat.

 

Per aquestes dues raons principals  no ens hem pogut sumar a la moció d’ERC i la CUP per presentar-la de forma unitària. Tot i això ja anuncio que votarem a favor per tal d’expressar la voluntat inequívoca de garantir que s’analitzi de forma exhaustiva i rigorosa quin aire respirem els ciutadans i ciutadanes de Tarragona.

Per Begoña Floria

Periodista, socialista y actualmente concejal en Tarragona. Me apasiona todo lo que tiene que ver con comunicación, sociedad en red y nuevos liderazgos sociales