El perquè de les zones verdes a “Musics”

 

Tenim 1.435 places d'aparcament al carrer i 8.287 vehicles censats sense comptar el que vénen de fora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article publicat a Més Tarragona

Tarragona té un problema greu de mobilitat que ve provocat principalment per la manca d’aparcament al centre que provoca conflictes de trànsit, accidents, contaminació i lentitud en la xarxa de transport públic. Cotxes en doble filera, vehicles ocupant passos de vianants, turismes damunt les voreres són imatges habituals. Tenim una congestió constant i cal resoldre-ho.

El 2009 es va iniciar un procés amb un debat a fons per aprovar el pla de mobilitat urbana sostenible. De fet, és obligatori per llei per a ciutats com la nostra perquè cal resoldre problemes que poden ser molt més greus. Si no fem res, quan arribi el 2017, any en que acaba la aplicació del pla, tindrem un 15% més de contaminació provocada pel transport.

El pla contempla set línies d’actuació en molts àmbits (bicicleta, transport públic, vianants, etc..) amb 80 mesures concretes. La primera de totes, sense la qual es poden fer les altres, és resoldre els problemes que genera la manca d’aparcament al centre. A l’àrea que quedarà regulada hi ha 5.179 places d’aparcament i 47.389 vehicles censats. Són 9 cotxes per plaça sense comptar els que vénen de fora. Si tothom volgués aparcar al carrer i a la porta de casa o de la feina seria ingestionable!!!

Per això cal regular i s’han definit tres grans zones de residents, on es paga 0,55 cèntims al dia. Es tracta de donar oportunitat a tots els veïns malgrat visquin en una via sense estacionament en superfície o amb zona blava. Cal recordar que són majoria els carrers del centre on no es pot aparcar. Cardenal Cervantes, Rambla Vella, Estanislao Figueres, pl Verdager, casc històric i un llarg etcètera.

De fet en la primer anella regulada, Part Alta, Maria Cristina, entre rambles i voltants, hi ha un dèficit de 4899 places d’aparcament, de les quals 900 són dins de muralles. Per aquesta raó s’han hagut de buscar places en àrees limítrofes, com és el cas de “Músics” on avui en dia no hi ha dèficit perquè hi ha 251 vehicles censats i 453 places d’aparcament al carrer. En aquest barri, a més, majoritàriament totes les cases tenen dos places d’estacionament soterrat privat cosa que en altres zones properes, com el casc històric, és impossible ni que es volgués.

La distribució també s’ha fet en funció dels fluxos de vehicles, de per on es mou la gent en cotxe. L’estudi tècnic en el que es basa el Pla indica que en aquests moments hi ha aproximadament 20.000 vehicles que es distribueixen a través de Via Augusta, Passeig Torroja, Camí de la Cuixa i la resta del àrea.

Entenem que hi hagi reticències a la mesura i per això seguirem explicant les raons i obrin espais de diàleg allà on sigui possible. El resultat no es pot valorar perquè aquests dies els carrers estiguin buits als Músics, sinó que s’ha fer balanç quan hagi passat un temps. Les previsions estan fetes pensant sobretot en com evolucionarà la ciutat en els propers sis anys per evitar problemes greus que tindríem si no fem res. Estem convençuts que és un bon pla per Tarragona i demanem a la ciutadania un vot de confiança.

 

Begoña Floria

Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona

Per Begoña Floria

Periodista, socialista y actualmente concejal en Tarragona. Me apasiona todo lo que tiene que ver con comunicación, sociedad en red y nuevos liderazgos sociales