Discurs del Grup Municipal Socialista al ple de constitució de l’Ajuntament de Tarragona

Intervenció, de la Portaveu del Grup Municipal Socialista, Begoña Floria, al ple de constitució de l’Ajuntament de Tarragona, l’11 de juny de 2011

Molt bon dia tothom

Alcalde, companys regidores i regidors, els que ho són i els ho han estat, diputats, senadora, vicepresident del Parlament, autoritats, senyors i senyores, molt bon dia a tothom.

El passat dia 22 de maig, Josep Fèlix Ballesteros va obtenir una àmplia confiança dels tarragonins i tarragonines. El suport va ser majoritari en vots i en regidors, i així ha estat expressat també  de forma amplia a través d’opinions diverses de la societat de Tarragona, al llarg de les darreres tres setmanes.

Qualsevol altre opció, millor o pitjor explicada perquè les paraules ho aguanten tot, hagués estat legal, però, hagués estat legítima?

Així doncs, s’ha produint un aval sòlid, molt sòlid, a la feina feta i l’encàrrec de seguir treballant per millorar Tarragona. Certament, malgrat 12 regidors és un aval ampli i una majoria suficient, som conscients que no és una majoria absoluta absoluta. En aquest sentit, des del Grup Municipal Socialista hem fet una lectura molt atenta i responsable de la voluntat dels tarragonins i tarragonines, i entenem que la ciutadania ens demana que en aquest període que avui iniciem, hem de fer un esforç encara més gran de diàleg i de consens. Ho hem de fer des de les paraules, però sobretot demostrar-ho amb els fets, dia a dia.

Hem de reforçar els mecanismes de confiança i complicitat entre totes les forces polítiques posant els interessos de Tarragona per damunt de tot. De del Grup Municipal Socialista ens comprometem a fer-ho a partir d’avui mateix.

Des de fa quatre anys, Tarragona viu una etapa marcada per l’estabilitat, pel manteniment d’un rumb ferm en temps difícils i per la recuperació dels valors amb una determinada manera de fer política.

L’Alcalde Josep Fèlix Ballesteros ha encarnat i encarna el lideratge que Tarragona necessita. Un lideratge sòlid i conciliador a la vegada, que ha sabut construir consensos en els grans temes de ciutat, que ha posat allò que era bo i convenient per la nostra estimada ciutat per damunt de qualsevol altra consideració.

Un lideratge fonamentat en la honestedat, la humilitat, la proximitat, i la voluntat de treballar per tal que els tarragonins i tarragonines veiessin en els seus representants a l’Ajuntament un motiu d’orgull.

 Per això li hem renovat la nostra confiança i el nostre vot en aquest plenari.

Des del Grup Municipal Socialista, continuarem treballant al costat de l’alcalde amb convicció per superar els difícils reptes que tenim per davant. Les nostres preocupacions son les mateixes que les de la majoria de ciutadans i ciutadanes, continuar amb mesures per reactivar l’economia i generar llocs de treball, garantir els serveis bàsics com l’educació, la salut o l’atenció social per tothom, mantenir una ciutat amb un espai públic i equipaments de qualitat, i treballant amb convicció per projectar i impulsar  l’autoestima col·lectiva a la nostra ciutat, capital de Catalunya.

És important també estar atents als moviments com el de la casserolada que estem sentint a la plaça de la Font, moviments com el 15-M ens marquen també un camí per treballar. Hem de restablir la credibilitat de la política com a instrument per defensar l’interès general. El compromís dels regidors i regidores del Grup Municipal Socialista és treballar per aconseguir-ho, ens hi hem de posar tots. I hem de fer-ho pensant en tothom, amb dedicació i esforç.

Tenim per endavant una tasca ingent però il·lusionant, i estarem en tot moment al teu costat, alcalde, donant el millor de nosaltres mateixos en aquest projecte al servei de Tarragona.

Endavant alcalde i enhorabona!

Visca Tarragona!

Per Begoña Floria

Periodista, socialista y actualmente concejal en Tarragona. Me apasiona todo lo que tiene que ver con comunicación, sociedad en red y nuevos liderazgos sociales